Vrouwenvereniging Samen op weg

Vrouwenvereniging Samen op Weg organiseert vanavond weer een avond voor haar leden. ​Aanvang

Verder >>>

Ledenvergadering Doarpsbelang en Oranjevereniging

Doarpsbelang en de Oranjevereniging organiseren vanavond hun jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang

Verder >>>

Ledenvergadering Kaatsvereniging

Keatsferiening De Keatsbal organiseert vanavond haar jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang: 20:00

Verder >>>

Vrijwilligers in nieuwe en oude outfit!

NAMEN vlnr;

Boven; Tineke Houtsma/Ulbe Bonnema/Carla Souverein(bestuur)/Ype Bonnema(beheerder)/Lies Bonnema/Rense vd Pol/Klaas Dankert(bestuur)/Petrus Houtsma(bestuur)/Petra Andriessen/Daan de Vries/Patricia Zeinstra/Johannes Wolbers

Midden; Andries de Haan/Jelly de Haan/Jetty Houtsma/Cisca vd Pol/Freerk Zwart(bestuur)/Jappie Visser/

Onder; Anneke de Vries/Alise Steenstra/Betty de Vries

Missen; Sanne Bakker/Marije Dijkstra(bestuur)/Gerda Honkoop/Froukje Houtsma/Dieuwke de Jong/Adelina Jukema/Janne Klootstra/Sara Mulder/Rimmer Posthumus/Gerbrig Visser/ Siebren Klaas Visser/Lieuwe Visser/Sido de Vries/Frouke vd Zee/Ineke Zuidema/Berber Syswerda

Vrouwenvereniging Samen op weg

Vrouwenvereniging Samen op Weg organiseert vanavond weer een avond voor haar leden. ​Aanvang

Verder >>>

Ledenvergadering Doarpsbelang en Oranjevereniging

Doarpsbelang en de Oranjevereniging organiseren vanavond hun jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang

Verder >>>

Ledenvergadering Kaatsvereniging

Keatsferiening De Keatsbal organiseert vanavond haar jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang: 20:00

Verder >>>